Foredrag

Sigrid reiser rundt og holder foredrag på forespørsel. Foredragene kan tilpasses publikum, men handler om Sigrids liv i Alaskas villmark med jakt og fiske, det å bo sammen med eskimoer og å delta i verdens lengste hundeløp.

Våren 2008 reiste Sigrid på en ekspedisjon til Ellesmere Island, lengst nord utenfor østkysten av Canada. Ekspedisjonen ble ledet av Will Steger og hadde fem deltakere fra fire nasjoner. Ekspedisjonen varte i to måneder og foregikk med hunder og sleder på havisen. Ekspedisjonen fokuserte på klimaendringene, og innvolverte barn og ungdommer i den globale klimadebatten.

Du kan finne mer informasjon om ekspedisjonen på www.globalwarming101.com.